Les tres xemeneies

Les tres xemeneies

Les tres xermeneies vistes des de Badalona, esquivant mirades creuades i entre cotxes fent tombs estranys.