L-503

L-503

Tot just passat Senterada
s’entra a la Vall Fosca

i a la segona corva
en un prat de pastura,

com qui ho veu de passada,

una vaca…