Condicions Generals

DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Tots els continguts d’aquesta web són propietat de dani codina, d’ara en endavant danicodina.cat. En cap cas, s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari, implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets de propietat intel.lectual, industrial i d’imatge de la mateixa. Per tant, es prohibeix suprimir, eludir, adaptar o modificar el “copyright”, la informació continguda en aquest website o el seu disseny.

Així mateix, es prohibeix qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’autorització expressa de danicodina.cat. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest web (incloent-hi textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de danicodina.cat llevat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a danicodina.cat per la legislació vigent.

Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per l’Estat espanyol.

Així mateix, danicodina.cat es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seva pàgina web i/o continguts.

GARANTIES I RESPONSABILITATS
danicodina.cat no garanteix l’accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l’absència de virus i / o altres components nocius al website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega. danicodina.cat no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin al.liens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) com a conseqüència de l’accés al website.

danicodina.cat no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als quals es faci referència al web. Així mateix, danicodina.cat no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar de la falta de veracitat, integritat o actualització de la informació que s’ofereix a la seva pàgina web.

RESTRICCIONS D’ACCÉS
danicodina.cat es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari a aquest lloc web o a alguna part.

DURADA I MODIFICACIÓ
danicodina.cat es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquest web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
L’accés i navegació per la pàgina web de danicodina.cat comportarà l’acceptació de les condicions generals establertes en aquest lloc i aquestes han estat formulades de conformitat amb els Codis Civil i de Comerç i d’Ordenació de condicions generals de la contractació.

LLEI APLICABLE
Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la Llei Espanyola vigent, essent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents en la matèria. Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d’ús és declarada il.legal, nul o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.